مشاوره و ارزیابی امنیتی در حوزه های مختلف سخت افزاری، نرم افزاری، اتوماسیون صنعتی، شبکه و …

توسعه نرم افزارهای رایانه ای و نرم افزارهای حوزه اتوماسیون صنعتی

توسعه سیستم ها در حوزه های شبکه های رایانه ای، پروتکل های ارتباطی، شبکه های اتوماسیون صنعتی

طراحی مراکز داده